• 064 444 65 91
  • Kičevska 1, Vračar Beograd
  • Pon - Pet: 08-22h Sub: 10-18h

ŠTA JE HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA?

Hiperbarična oksigenacija je naučno utemeljena metoda koja se zasniva na udisanju molekulskog kiseonika iz koncentratora koji imaju svoje ISO i CE sertifikate, na pritisku okoline većem od atmosferskog u za to posebno namenjenim uređajima-hiperbaričnim komorama. Potreba za kiseonikom je univerzalna za sve ćelije ljudskog organizma a njegov nedostatak je uvod u brojne bolesti i stanja kao i posledica bolesti i/ili povreda.

U vazduhu koji dišemo ima 21% kiseonika. Tokom disanja kiseonik difuzijom prelazi u krvotok, vezuje se za hemoglobin u eritrocitima i tako vezan transportuje putem krvi. U manjoj meri se kiseonik transportuje i fizički rastvoren u plazmi. Zasićenost hemoglobina je 97% i dodatno ima prostora za povećanje od ukupno 3%.

Međutim, princip delovanja HBO terapije se zasniva na fizičkim zakonima koji omogućavaju rastvaranje veće količine kiseonika u plazmi i na taj način transporta kiseonika do ćelija.

Povećanjem ambijentalnog pritiska u hiperbaričnoj komori i udisanjem molekulskog kiseonika, dolazi do rastvaranja udahnutog gasa (kiseonika) u krvnoj plazmi i povećanja parcijalnog pritiska kiseonika.

Na ovaj način se u krvi rastvori i do 20 puta više kiseonika čime se osigurava njegov transport i korekcija hipoksije, nezavisno od eritrocita. Na ovaj način se difuzijom, iz kiseonikom bogate plazme, nadoknađuje nedostatak kiseonika čime se rešava akutna hipoksija i pokreću brojni mehanizmi u organizmu koji dovode do pozitivnih efekata.

Hipoksija-stanje smanjene količine kiseonika u ćelijama i tkivima, je u osnovi velikog broja patoloških stanja. Primenom HBO tretmana, organizmu se pruža raskoš kiseonika koji je tkivima i ćelijama neophodan za njihovo normalno funkcionisanje i za korigovanje hipoksije kao osnove brojnih oboljenja.

Nauka do sada nije uspela da pronađe lek ili sredstvo koje će povećati količinu raspoloživog kiseonika u krvi. Jedini za sada poznati način je primena samog kiseonika a najefikasnija medoda primene je HBO.

BENEFITI I PRINCIP DELOVANJA HBO

HBO značajno redukuje oticanje – Lokalna vazodilatacija koja se javlja nakon oštećenja tkiva povećava protok krvi i zajedno sa povećanjem vaskularne permeabilnosti (kretanje tečnosti i molekula u i iz krvnih sudova), povećava ekstravaskularne proteine, tečnost i izaziva oticanje. Ovo oticanje doprinosi osećaju bolova.

HBO značajno smanjuje edem – Razvoj edema (akumulacija viška limfne tečnosti) i oticanje dolazi od mnogih faktora kao što je povećanje lokalnog toka krvi i takođe oštećenje lokalnih krvnih i limfnih sudova. Edem koji se javlja na okolnim strukturama može ugroziti cirkulaciju. Ovaj benefit će dovesti do povećane isporuke kiseonika ćelijama i tkivima koji su bili udaljeni od krvnih sudova zbog edema.

HBO značajno skraćuje inflamatorni proces – Inicijalni odgovor organizma na bilo koju povredu podrazumeva upalu i pokušaje popravke oštećenja. Upala je proces u kojem ćelije kao što su fagociti dobijaju pristup oštećenim/povređenim tkivima i ćelijama kako bi sprečile infekciju i omogućile početak lečenja. Smanjen dotok kiseonika utiče znatno na zapaljenski proces pošto su ćelije uključene u taj proces zavisne od kiseonika.

HBO povećava produkciju kolagena – Nakon inicijalnog procesa zarastanja, upalnog odgovora i prevencije ili uklanjanja infekcije, dolazi sledeće poglavlje u lečenju tkiva/rana. Kolagen je vezivno tkivo koje su razvili fibroblasti. Kolagen deluje kao osnova u zarastanju rana i pomaže rani da se zatvori. Formiranje kolagena, a time i zarastanje rane, u velikoj je zavisnosti od prisustva adekvatnih količina kiseonika

HBO povećava proliferaciju fibroblasta – Klinička istraživanja pokazala su da se tokom nekoliko dana nakon povrede javlja migracija fibroblasta u područje oštećenja. Ove se ćelije potom dele i reprodukuju proizvodeći velike količine kolagena. Priliv kiseonika putem HBO terapije pomaže razvoj i migraciju fibroblasta.

HBO povećava integritet tkiva – Kako se koncentracija kiseonika u krvi povećava tokom hiperbarične terapije kiseonikom, ćelije koje su udaljenije od krvnih sudova bivaju adekvatnije oksigenisane. Hiperbarična oksigenacija omogućava povećanu dostupnost kiseonika u širem području, omogućavajući fibroblastima da izvršavaju svoju funkciju u procesu zarastanja oštećenog ili povređenog tkiva.

HBO pospešuje rast novih krvnih sudova (Angiogeneza) – Povreda ili oštećenje tkiva takođe dovodi do oštećenja i uništavanja krvnih sudova. Proces zarastanja zavisi od krvnih sudova i krvi koja sadrži ćelije i hranljive materije koje sprovode i omogućavaju zarastanje, kao i uklanjanje oštećenih ćelija i mikroorganizama.

HBO povećava površinu perfuzije kiseonika oko rane – Perfuzija kiseonika oko rana i oštećenih tkiva značajno se povećava kada krv kojom se snabdeva ovo područje ima veće količine kiseonika rastvorenog u plazmi i vezanog za hemoglobin nego što je to uobičajeno.

HBO stimuliše rast novih kapilara – Tokom povrede i oštećenja, mikrocirkulacija i krvni sudovi ove cirkulacije (kapilari) su od vitalnog značaja za proces lečenja kroz snabdevanje hranjivim materijama i kiseonikom ćelija koje su odgovorne za lečenje. Rast novih i popravka oštećenih kapilara stimuliše se unutar oštećenih tkiva pomoću HBO terapije.

HBO poboljšava preživljavanje tkiva u “sivim zonama” kraš povreda – „Siva zona“ kraš povreda je zona između tkiva koje je očigledno ireverzibilno oštećeno i tkiva koje nije oštećeno. Tkiva u toj sivoj zoni u velikoj meri imaju koristi od povećane količine kiseonika, poboljšane cirkulacije i snabdevanja krvlju.

HBO poboljšava produkciju i funkcionisanje osteoblasta i osteoklasta – Osteoblasti su ćelije odgovorne za formiranje kostiju, a osteoklasti su ćelije odgovorne za reabsorpciju kostiju. Obe ove vrste ćelije rade zajedno da formiraju kosti i kontrolišu količinu koštanog tkiva.

HBO unapređuje regeneraciju kosti i ubrzava oporavak – Kada se inflamatorni process I otok brzo koriguju onda oporavak i regeneracija kostiju mogu ranije početi. Sa porastom snabdevanja krvlju i dostupnošću kiseonika, tkiva i ćelije odgovorne za regeneraciju kostiju mogu da izvrše svoj zadatak efikasnije, što dovodi do ubrzanog oporavka i boljeg rezultata u lečenju koštanog tkiva.

HBO pomaže u prevenciji infekcije – Istraživanja su pokazala da smanjenje nivoa kiseonika u tkivima i ranama povećava mogućnost infekcije. Poboljšanje ili povećane snabdevanja tkiva kiseonikom smanjuje incidencu infekcije rane, jer su ćelije odgovorne za prevenciju i oporavak od infekcije zavisne od kiseonika.

HBO povećava produkciju leukocita – Najvažniji igrači imunog odgovora organizma su bela krvna zrnca ili leukociti. Obezbeđujući organizmu povećanu raspoloživost kiseonika, povećava se proizvodnja leukocita koje pružaju korist imunološkom odgovoru. HBOT stimuliše i omogućava imunološki odgovor organizma tj ima imunomodulirajući efekat.

HBO pospešuje aktivnost leukocita – Bez kiseonika ili u stanju hipoksije, funkcija leukocita se smanjuje. Ovo dovodi do značajne opasnost od infekcije, jer je imunološki odgovor narušen. Povećano snabdevanje kiseonikom koje nudi hiperbarična terapija kiseonikom pomaže u uništavanju bakterija kroz poboljšanje funkcije leukocita.

HBO potencira dejstvo antibiotika – Istraživanja su pokazala da su periodi hiperoksije (povećani nivoi kiseonika u tkivima) i hiperbarična oksigenacija uticali na aktivnost nekih antibiotika, povećavajući njihovu efikasnost. Ovo povećanje omogućuje brže saniranje infekcije.

HBO ima direktno baktericidno i bakteriostatsko dejstvo – Hiperbarična oksigenacija pruža direktne baktericidne (ubija bakterije) i bakteriostatske (sprečava rast bakterija) efekte protiv bakterija usled stvaranja slobodnih kiseoničnih radikala. Ovi slobodni radikali mogu oštetiti membrane i sastav bakterija što će ih učini neefikasnim ili ih uništiti. Za anaerobne mikrorganizme, sredina sa povećanom koncentracijom kiseonika je toksična i u takvom okruženju njihovo preživljavanje je nemoguće.

HBO smanjuje komplikacije nakon hirurških intervencija kod pušača – Istraživanje je pokazalo da upotreba duvana i pušenja izaziva arterijsku vazokonstrikciju (suženje arterija). Ovo dovodi do brojnih zdravstvenih problema pošto je protok krv smanjen i to utiče na ćelije i tkiva. Kada je krvni protok oštećen kao rezultat arterijske vazokonstrikcije, oksigenacija ćelija i tkiva je značajno oštećena jer komponente krvi koje sadrže kiseonik (crvena krvna zrnca) nisu u mogućnosti ispuniti zahteve ćelija i tkiva za kiseonikom.

Hiperbarična oksigenacija povećava nivo kiseonika u krvnoj plazmi – a ovaj element je u stanju da putuje do ćelija i tkiva sa većom lakoćom i uspešnošću, pružajući potreban kiseonik. Oporavak pušača i komplikacije nakon hirurških intervencija mogu se značajno smanjiti upotrebom HBO terapije jer ćelije i tkiva nastavljaju da zadovoljavaju svoje potrebe za kiseonikom i često ih prevazilaze. Ovo omogućava poboljšanje i ubrzanje procesa lečenja.

Poboljšana funkcija moždanih ćelija – HBO ponovo aktivira neaktivne neurone koji su živi ali ne funkcionišu u i oko povređenih tkiva mozga. Dovodi dp poboljšanja nervne provodljivosti i smanjenje spazma. Postoji zajednička veza među decom sa autizmom i hroničnim zapaljenjima područja mozga i crevnog trakta. Anti-inflamatorni efekti HBOT čine ga atraktivnim tretmanom za autizam. 79% dece sa autizmom se poboljšalo na mnogim nivoima, uključujući komunikaciju, spoznavanje i motivaciju nakon lečenja HBO.

JAKO JE BITNO DA NAPOMENEMO DA LEČENJE BILO KAKVIH OBOLJENJA SE SPROVODI U MEDICINSKIM USTANOVAMA KOJE SU ZA TO REGISTROVANE, A KOD NAS U KOMORAMA UDISANJEM KISEONIKA POSPEŠUJEMO PROCES OPORAVKA. TAKODJE TREBA NAPOMENUTI DA NIKAKV TRETMAN NE ZAMENJUJE TERAPIJU PREPISANU OD STRANE LEKARA!

HBO TRETMAN I PROTOKOLI

Tretman u komori obično traje 60 minuta intenzivnog udisanja kiseonika. Obavlja se 1-2 puta u toku dana.

Tretman se obavlja u mono soft komori i tokom celog tretmana ste pod nadzorom stručnog tima koje rukovodi sprovođenjem tretmana. U komoru je zabranjeno unositi ključeve, priveske ili neke druge oštre predmete. Takođe se ne unosi ništa zapaljivo.

Tretman u komori se sastoji iz 3 faze:

  • Faza kompresije – faza kada raste pritisak u komori. Tokom ove faze možete se javiti osećaj punoće i zapušenosti u ušima. Osećaj je sličan onom kada letite, ronite ili se spuštate kolima niz planinu. Tokom ove faze potrebno je da izjednačavate pritisak na jedan od načina koji će Vam biti detaljno objašnjeni tokom pripreme za tretman u komori.
  • Faza izopresije – faza kada ste na tretmanskom pritisku. Potrebno je da budete opušteni, skoncentrisani na disanje koje treba biti potpuno normalno, bez forsiranja.
  • Faza dekompresije – faza snižavanja pritiska u komori. Tokom ove faze nije potrebno da Vi izjednačavate pritisak u ušima već će se to dešavati spontano.

Tretman HBO je potpuno bezbolna  procedura a osoblje koje je van komore je tu da Vas provede kroz ceo proces. Korisnik je u kontaktu sa osobljem tokom celog tretmana u komori.

PROTOKOLI HBO TERAPIJE

Broj tretmana je individualan za svakog korisnika. Neka stanja zahtevaju nekoliko tretmana u komori, dok kod nekih se preporučuje i 20-30 tretmana. Za poboljšanje opšteg psiho-fizičkog satatusa kod zdravih ljudi preporučuje se 10-15 tretmana.

Reakcija i učinak tretmana su različiti od osobe do osobe i tako se manifestuje.

KONTRAINDIKACIJE I NEŽELJENI EFEKTI TRETMANA?

Kiseonik je gas koji se može koristiti i kao lek i kao takav ima: Indikacije, kontraindikacije (apsolutne i relativne), doziranje i način upotrebe, mehanizam delovanja, moguća neželjena dejstva i interakcije sa drugim lekovima.

Kontraindikacije:

  • Nesanirani pneumotoraks
  • Određene vrste lekova: citostatici (bleomycin, cisplatin, doxorubicin, disulfiram, sulfamylon)
  • Epilepsija
  • Trudnoća
  • Pace maker ili epiduralni kateter

Mogući simptomi ili nuspojave nakon HBO uključuju umor, blagu vrtoglavicu ili nesvesticu. Takođe kod nekih oblika rinitisa ( zapušenost ušnih kanala ) može doći do bola u ušima zbog nemogućnosti izjednačavanja pritiska.

PRIPREMA I UPUTSTVO ZA PACIJENTE

U cilju bezbedne i adekvatne primene HBO tretmana, mogu se tražiti dodatni specijalistički pregledi (ORL, kardiolog, pulmolog, neurolog), dijagnostičke procedure (Rtg snimak pluća, EKG, spirometrija, dopler krvnih sudova, EEG) i labaratorijske analize krvi i urina ukoliko postoje indikacije za tako nešto. Mada kod većine korisnika koji tretmane koriste za poboljšanje opšteg stanja organizma to je nepotrebno. Ovome se pristupa samo ako neko naglasi da postoji neko od navedenih kontraindikacija.

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Molimo Vas da pre početka tretmana detaljno pročitate uputstvo za pacijente i da se u cilju efikasnosti i bezbednosti tokom tretmana, ponašate u skladu sa preporukama. Takodje ako postoji potreba za tretmanima iz medicinskih razloga neophodna je preporuka vašeg ordinirajućeg lekara za korišćenje tretmana kod nas.

PRIPEMA ZA HBO TERAPIJU

Poželjno je kod kuće operiti kosu i okupati se. Preporuka je da se bude u pamučnoj garderobi jer se u njoj osećamo najbolje i najprijatnije. Na dan tretmana nije dozvoljeno konzumiranje alkoholnih pića i opijata. Ne smete biti gladni pre početka tretmana u komori jer nakon tretmana može doći do blage vrtoglavice usled ubrzavanja metabolizma.

Obavezno upotrebljavajte Vašu redovnu terapiju kako je propisano od strane Vašeg lekara. Ukoliko primate insulin, zabranjena je upotreba 1 sat pre HBO terapije. Uskladite primanje insulinske terapije.

Obavite sve Vaše fiziološke potrebe pre početka tretmana u komori. Pri ulasku u komoru sledite uputstva osoblja, sedite ili lezite na mesto u komori.

TOKOM TRETMANA U HIPERBARIČNOJ KOMORI

Kako pritisak unutar komore bude rastao, imaćete osjećaj da su Vam uši začepljene, tj.zapušene. Da biste se oslobodili ovog osjećaja, stisnite nos palcem i kažiprstom, zatvorite usta i dunite u nos, dok Vam se uši ne adaptiraju.

Pritisak se u ušima može izjednačiti i gutanjem pljuvačke ili zevanjem. Ako ne uspete, obavezno se obratite osoblju. Pažljivo slušajte i sledite uputstva osoblja.

Efikasnost HBO tretmana zavisi i od ritma Vašeg disanja. Potpuno se opustite i dišite normalno, spontano i bez forsiranja.

Pred kraj tretmana dolazi do snižavanja pritiska u komori i osetićete kako Vam pucketa u ušima. Možete gutati i zevati ali ne smete zapušiti nosi i usta i duvati. U ovoj fazi dolazi do spontanog izjednačavanja pritiska i potrebno je da dišete normalno i nipošto ne smete zadržavati dah.

Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi tretmana u komori ili sumnje da nešto nije u redu, odmah se obratite osoblju. Isto se odnosi i na prijavljivanje eventualnih smetnji pre i nakon tretmana u komori o kojima mora biti obavešteno osoblje.

Call Now Button
Piši na Viber